11. 3. 2023. | Dobra praksa iz EU

Preporuke Europske komisije o nacionalnim programima potpore planiranju održive urbane mobilnosti

Europska komisija je 8. ožujka usvojila Preporuke o nacionalnim programima potpore planiranju održive urbane mobilnosti, kako bi pomogla državama članicama da podrže svoje velike i srednje velike gradove u smanjenju emisija iz prometa i poboljšanju urbane mobilnosti. Potporu za razvoj svojih planova održive urbane mobilnosti (SUMP) dobit će 430 najznačajnijih gradova duž transeuropske prometne mreže (TEN-T).

Komisija preporučuje uspostavu nacionalnih programa za potporu planiranju i provedbi urbane mobilnosti, kojima bi upravljao namjenski ured. Potpora gradovima trebala bi uključivati materijale sa smjernicama, programe obuke i izgradnju kapaciteta, kao i tehničku stručnost i financijsku potporu. Razmjenom dobrih praksi poticat će se međusobno učenje i umrežavanje između gradova i općina. Predviđene su i koordinirane kampanje podizanja svijesti. Komisija će pozvati predstavnike nacionalnih ureda za upravljanje programima da rade s novom Stručnom skupinom za urbanu mobilnost.

Nastavno na Komisijin Okvir urbane mobilnosti iz 2021., ove Preporuke ažuriraju koncept SUMP-ova kako bi se integrirali najnoviji razvoj politike i strategije za smanjenje broja smrtnih slučajeva na cestama u gradovima, rješavanje problema klimatskih promjena te korištenje novih usluga mobilnosti.

Preporuke na hrvatskom i slovenskom jeziku dostupne su OVDJE.

Izvor: https://transport.ec.europa.eu/
Slika: Eltis

Povratak