31. 1. 2019. | Webinar

SUMPs-up Webinar: Prikupljanje podataka za SUMP-ove

U razdoblju od prosinca 2018. do kraja 2019. godine, projekt SUMPs-Up organizira seriju od šest webinara o temama vezanima za Planove održive urbane mobilnosti (SUMP). Tema drugog webinara, koji će se održati 20. veljače 2019. je prikupljanje podataka za SUMP-ove. Webinar će se fokusirati na analizu situacije mobilnosti i prikupljanje podataka za SUMP. Kao primjer, Grad Malmö će predstaviti njihove inovativne metode prikupljanja podataka.

Analiza situacije mobilnosti i razvoj scenarija mogućih budućih situacija mobilnosti pomaže u postavljanju ciljeva Plana održive urbane mobilnosti u vašem gradu (SUMP). Da biste znali kamo želite ići i kako ćete tamo stići, najprije morate znati u kojoj ste trenutno fazi.

Prikupljanje dokaza o postojećim uvjetima mobilnosti i osiguravanje dostupnosti točnih podataka osnova su za razvoj SUMP-a. Ovaj webinar fokusirat će se upravo na analizu situacije mobilnosti i prikupljanje podataka za SUMP.

Kao primjer, Grad Malmö će predstaviti način na koji prikupljaju i koriste različite podatke za planiranje svojih prometnih mjera. Malmö kombinira nekoliko metoda prikupljanja podataka te je nedavno proveo neke inovativne metode prikupljanja podataka temeljene na anketi o digitalnom putovanju temeljenoj na aplikaciji.

Registracija
Sudjelovanje na webinaru prijavite OVDJE.

Webinar je organiziran kao dio web seminara projekta SUMP-Up, koji su namijenjeni praktičarima mobilnosti diljem Europe koji se fokusiraju na različite teme SUMP-a. Ovi su webinari dio šireg izbora aktivnosti e-učenja za praktičare mobilnosti, koje možete pogledati OVDJE.

Da biste vidjeli nadolazeće događaje, posjetite web stranicu projekta CIVITAS SUMP-Up.

Izvor: civitas.eu

 

Povratak