5. 4. 2018. | Aktivnosti mreže

U Rovinju održan Trening o izradi i provedbi SUMP-ova

U okviru projekta CIVITAS Prosperity, u Rovinju je od 20. - 23. ožujka 2018. uspješno održan besplatni trening o izradi i provedbi Planova održive urbane mobilnosti, namijenjen predstavnicima hrvatskih i slovenskih gradova. Edukaciju su organizirali hrvatski i slovenski partneri projekta CIVITAS Prosperity (Grad Koprivnica i Urbanistički institut Republike Slovenije) u suradnji s mrežom CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE. Na treningu je sudjelovalo preko 40 sudionika iz dvije države, a edukaciju su vodili iskusni predavači iz Slovenije, Velike Britanije, Austrije i Rumunjske. Kao predavači sudjelovali su i predstavnici ODRAZ-a, Koprivnice, Ljubljane i Dubrovnika. Grad Rovinj prikazao je stanje prometa i svoje planove, a sudionici su imali priliku dati sugestije za rješenje nekih kritičnih točaka.

Naglasak edukacije bio je na interaktivnom i terenskom radu te aktualnim temama planiranja prometa, kao što su:

– stanje i budućnost Planova održive urbane mobilnosti (SUMP)
– kako dobiti političku podršku za integrirano planiranje prometa
– kako se nositi sa SUMP-ovima u malim gradovima i općinama
– kako povezati integrirani promet i prostorno planiranje
– kako komunicirati s javnošću i uključiti ih u pripremu i provedbu SUMP-ova
– korištenje javnih prostora u planiranju prometa

Trening je započeo prezentacijom Aljaža Plevnika iz Urbanističkog instituta Republike Slovenije, koji je govorio o prilagodbi SUMP pristupa malim i srednje velikim gradovima, s fokusom na slovenska iskustva sa SUMP-ovima za manje gradove. Polaznici treninga stekli su znanja o izradi, ključnim izazovima, prilikama i primjerima najbolje prakse SUMP-ova u malim gradovima i gradovima srednje veličine te su dobili praktično znanje o korištenju SUMP pristupa na različitim razinama (grad, regija, mjere).

“Što je SUMP, njegova budućnost i prednosti” bila je tema izlaganja predavača Tom Ryea iz Sveučilišta Napier u Edinburgu. Naglasci njegove prezentacije bili su na sljedećim pitanjima: Zašto je SUMP potreban?; Što je Plan održive urbane mobilnosti?; Kako se razlikuje od standardnih planova prometa?; Ciklus SUMP-a; Što to znači u praksi ?; Neki resursi i alati za razvoj SUMP -a. Vijećnik za mobilnost Carl Hanssens predstavio je primjer dobre prakse belgijskog grada Sint Niklaas . Zatim je polaznicima govorio o načinima pridobivanja političke potpore za izradu SUMP-ova.

Drugi dan treninga započeo je Ryeovim predavanjem o učinkovitom uključivanju javnosti i dionika u pripremu i provedbu SUMP-ova. Naglasci njegovog izlaganja bili su na važnosti sudjelovanja u procesu SUMP-a (koja su načela, pristupi),  provođenju procesa sudjelovanja (analiza, alati, evaluacija) te primjerima sudjelovanja (inspiracija). U nastavku, sudionici su imali prilike sudjelovati u grupnom radu na sljedeće teme “Pristup SUMP u malim i srednje velikim gradovima” i “Komunikacija i uključivanje dionika”,

Treći dan treninga, Irina Rotaru iz međunarodne i interdisciplinarne organizacije za djelovanje i promišljanje Cities on the Move održala je izlaganje “Javni prostor i SUMP-ovi” u kojem je govorila o definiciji, ulozi, korištenju i dizajnu javnog prostora te primjerima njihove aktivacije / reaktivacije. Predstavila je studije slučaja iz Španjolske, Francuske i Rumunjske. Polaznici edukacije imali su prilike igrati igru putem koje su ponudili rješenja za problematične javne prostore u gradu domaćinu treninga. Zatim je Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a održala kratko predavanje o sudjelovanju javnosti u donošenju odluka u Hrvatskoj. Za polaznike treninga je u popodnevnim satima organiziran terenski posjet Rovinju, gdje su upoznati s izazovima mobilnosti s kojima se grad susreće. Posljednji dan edukacije bio je posvećen tome kako se SUMP povezuje sa zakonski propisanim planovima korištenja zemljišta, o čemu je više rekao Karl Heinz Posh iz austrijskog FGM Amor.

PROSPERITY je projekt sufinanciran iz programa Horizon2020 koji se provodi s ciljem poticanja  i stvaranja Planova održive urbane mobilnosti (eng. SUMPs) u 12 zemalja članica EU.  Nositelj projekta je Forschungsgesellschaft Mobilitat Austrian Mobility Research (FGM) – Austrija, a u projektu sudjeluje 26 partnera, među kojima su i članovi CIVINETa – hrvatski gradovi Koprivnica i Dubrovnik te slovenski Urbanistički institut i Občina Ljutomer. Završetak projekta planiran je u rujnu 2019. godine.

/// Sve prezentacije na hrvatskom jeziku dostupne su OVDJE. Fotogaleriju s događanja pogledajte OVDJE.

 

Povratak