16. 6. 2021. | Događanja

[Zabilježite datum] 8. međunarodno savjetovanje "U susret humanom gradu" - Novi izazovi mobilnosti

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu poziva vas na 8. međunarodno savjetovanje "U susret humanom gradu" koje će se održati 4. i 5. studenog / novembra 2021. godine u Novom Sadu. Suorganizatori konferencije su Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj APV-a i Udruženje „Humani grad“ iz Novog Sada. Cilj ovogodišnje konferencije je potaknuti nove oblike suočavanja sa suvremenim izazovima i pokrenuti zajedničke inicijative koje vode k novoj dimenziji mobilnosti u gradovima.

Tijekom dva dana konferencije planirane su brojna predavanja, kroz usmena izlaganja i poster prezentacije stručnih i naučnih radova autora iz Srbije i inozemstva, a u okviru sljedećih tematskih područja:

 • Upravljanje pametnom i održivom mobilnošću
 • Nove usluge mobilnosti
 • Prednosti i nedostaci autonomnih vozila
 • Budućnost prikupljanja podataka i modeliranje prometne potražnje
 • Efekti uvođenja inteligentnih transportnih sustava
 • Organizacija javnog prijevoza
 • Prijevoz roba u urbanim sredinama  – nove perspektive
 • Korištenje zemljišta u funkciji održive urbane mobilnosti
 • Novi oblici ekonomskih mjera
 • Uloga pješačenja i biciklističkog prometa u smanjenju zagušenja
 • Procjena utjecaja na okoliš
 • Sigurnost u prometu

 

PRIJAVA RADOVA

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da podnesu prijavu za objavljivanje rada slanjem apstrakta putem službene web stranice Konferencije. Radovi koji će ući u preliminarni program Savjetovanja bit će odabrani temeljem prijava u rubrici „Prijava abstrakata”

Krajnji rok za prijavu rada je 15. 7. 2021. Rok za dostavu kompletnog rada je 1.9. 2021.
Recenziju radova će izvršiti Programski odbor najkasnije do 12.9. 2021. godine. Prihvaćeni recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku te predstavljeni na skupu od strane autora. Jedan autor može prijaviti najviše dva rada (kao autori/ili koautor).

Službeni jezici na konfrenciji su srpski i engleski.

Vše informacija: 1st Inf 2021_SRB.cdr (humanecityns.org)

Izvor: www.humanecityns.org

Povratak