27. 4. 2021. | Aktivnosti članova

Završno predstavljanje rezultata europskog projekta Urban Regeneration Mix

Kako doći do kvalitetnih smjernica za realizaciju javno-društvenog sadržaja projekta donjogradskog bloka? Što se može naučiti od gradova partnera na ovom projektu, a to su redom bili: Zagreb, Baena (Španjolska), Toulouse (Francuska), Braga (Portugal), Birmingham (UK), Bologna (Italija) i Lodz (Poljska)? Kako transformirati brownfield područja kroz aktivno uključivanje i participaciju građana, stanovnika grada, kvarta? Saznajte na završnom predstavljanju rezultata europskog projekta Urban Regeneration Mix, koje će se održati u petak 30. travnja 2021. s početkom u 10 sati putem online platforme, u organizaciji Udruge gradova i Grada Zagreba.

PRIJAVA
Sudjelovanje prijavite putem sljedeće poveznice.

PROGRAM

  • 9:45-10:45 Registracija sudionika na online platformi
  • 10:00-10:10 Pozdravni govor zamjenice gradonačelnika / dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević
  • 10:10-10:20 Uvodno obraćanje pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada / Sanja Jerković, dipl.ing.arh.
  • 10:20-10:40 Urban regeneration mix u Gradu Zagrebu / Matija Vuger, mag.ing.univ.spec.traff.
  • 10:40-11:00 Kako primjere dobre prakse projekta Urban regeneration Mix implementirati u projekte i strategiju Grada Zagreba / Nina Mia Čikeš, mag.ing.arh.urb,univ.spec.stud.eur.
  • 11:00-11:20 Participacija:mit ili stvarnost? / dr.sc. Jana Vukić,doc.; dr.sc. Kristina Careva,doc.
  • 11:20-12:00 Okrugli stol
    moderator: Marko Ercegović, Udruga gradova

Povratak